Instituto Nacional de
Rehabilitación Chorrillos

Proyecto:

Instituto Nacional de Rehabilitación Chorrillos

Equipador:

IMESAPI

Lugar:

Distrito: Chorrillos. Provincia: Lima. Departamento: Lima

Equipos entregados:

Mobiliario médico de rehabilitación

Fin de obra:2021